Utbilda dig till HLR-instruktör

Utbilda dig till HLR-instruktör

En HLR-instruktör är en person som har hand om utbildningar i hjärt-lungräddning där personer som saknar kunskap i HLR, men önskar förvärva denna, får lära sig grunderna i denna metod. Många personer som väljer att utbilda sig till instruktörer i HLR har en bakgrund inom vården och arbetar som HLR-instruktör utöver sitt vanliga arbete. De ser det som en extra inkomstkälla eller som en extra tjänst som de har på företaget.

Tidigare erfarenhet av användning av hjärt-lungräddning är inte absolut nödvändig, men gör det enklare för personen i fråga att framstå som den expert på området som kursdeltagarna på en utbildning i HLR förväntar sig ska leda kursen. Som HLR-instruktör har du en kursplan att följa, men kusrsdeltagarna kan ofta ha frågor som inte riktigt passar in i denna. Vissa saker, såsom den känslomässiga påverkan det kan ha på individen att ge vård i en nödsituation, är också svåra att förmedla om man själv saknar erfarenhet av detta.

Så blir du HLR-instruktör

HLR-instruktör är inte en skyddad titel och vem som helst kan därför hävda att de är detta. För att kunna tillhandahålla en erkänd certifiering av kursdeltagarna behöver du dock vara certifierad instruktör. Den process som leder fram till att du blir HLR-instruktör involverar vanligtvis flera steg, vilka kan variera något beroende på vilken organisation som tillhandahåller certifieringen. Den generella processen går till som följer:

  1. Du väljer vilken organisation du vill vara HLR-instruktör för. Om du är tänkt att instruera anställda på ditt företag är det troligt att din arbetsgivare redan har fattat detta beslut.
  2. Du genomgår en certifieringskurs genom den organisation du senare ska vara HLR-instruktör för.
  3. Du går sedan en instruktörskurs genom den aktuella organisationen. Under kursens gång får du vanligtvis lära ut HLR medan du observeras av en representant från organisationen.

När du har genomgått ovanstående steg är du certifierad att instruera för en viss organisation. Vissa organisationer erkänner även andra organisationers certifieringar medan andra inte gör det. För att ta reda på vad som gäller i ditt specifika fall bör du ta kontakt med aktuell organisation, eller besöka organisationens webbplats för att se om du kan läsa dig till denna information.

Vill du gå vidare med att utbilda dig till HLR-instruktör kan du få mycket hjälp av att läsa på hlr-instruktör.se som tillhandahåller mer information av platser och kurser.