Cykelbelysning för alla tillfällen

Cykelbelysning för alla tillfällen

Att använda cykelbelysning är ett självklart val för dig som cyklist, oavsett om du främst cyklar i dagsljus eller i mörker. I en dansk studie fann forskarna att åtta av tio trafikolyckor med cyklister inblandade inträffar på dagtid. De fann även att användande av cykellampor även under dagtid var det sätt på vilket cyklister i högst utsträckning kunde öka sin säkerhet i trafiken. Här får du veta vilka som är de främsta faktorer du bör tänka på när du ska köpa cykellampor.

  • Att se och att bli sedd. Om du cyklar i mörker eller på vägar som inte är tillräckligt väl upplysta, behöver du din cykelbelysning för att kunna se var du cyklar. De cykellampor du då bör titta på avger ett kraftigt ljus, har ett stort batteri som klarar av att försörja cykellampans strömförbrukning, och et smalt strålmönster så du har god sikt en bit framåt.

    Om du främst cyklar på dagtid eller på upplysta vägar kan det räcka med cykelbelysning som ökar din synlighet i trafiken och därmed din säkerhet. Om så är fallet bör du titta på cykellampor som kan ses bättre ur olika vinklar och har ett bredare strålmönster men inte avger ett lika starkt ljus. Mindre batterier kan räcka för att tillgodose strömförsörjningen, vilket ger en något lägre vikt men också ett lägre pris.

  • Vad säger lagen? Att uppfylla de krav som rådande svensk lagstiftning ställer på cykelbelysning är naturligtvis viktigt. Enligt lag behöver en cykel ha dels en röd reflex bak på cykeln, en vit reflex fram på densamma och vita eller orangea reflexer på sidorna. Bak på cykeln ska du ha en lampa med ett rött ljus som utan problem ska vara synligt på 300 meter. Det är okej om lampan blinkar så länge den gör det med 200 blinkningar per minut eller mer.

    Fram på cykeln behöver du även ha en strålkastare som kan avge ett gult eller vitt ljus som är så pass starkt att du kan framföra din cykel på ett säkert sätt i mörker. Alternativt ska den främre cykellampan ska avge ett gult eller vitt ljus som ska vara synligt på 300 meters avstånd.