Tips från advokaten

Tips från advokaten

Hur fungerar egentligen rättshjälpen för den som saknar medel? Vad gör man om man behöver juridisk rådgivning – men inte har råd att betala? Här kan du läsa tips från advokaten i Stockholm som har god erfarenhet av att erbjuda sina tjänster till kunder utan medel.

Du kan önska – men inte välja – offentlig försvarare

Det finns en ganska vanlig uppfattning om att man kan välja sin offentliga försvarare i rätten. För det första är det inte alltid man har rätt till offentligt försvar över huvud taget. Men om man har det, så menar den här advokaten att välja är ett starkt ord.

Snarare kan det beskrivas som att man får önska vem man vill ha som försvarare. Tingsrätten är normalt tillmötesgående med önskan, såvida det inte föreligger några särskilda omständigheter som skulle göra en viss försvarare olämplig, eller liknande. Det gäller givetvis att försvararen som önskas också tackar ja till jobbet.

Tips från advokaten – Dra nytta av den digitala närvaron som många jurister har

Klimatet ser annorlunda ut idag jämfört med för bara några år sedan. Idag har många juristfirmor en mycket stark onlinenärvaro, ibland med chattrutor på sina hemsidor. För den som vill ha snabba svar på frågor kan det här utnyttjas. Du lär inte, utan kostnad, få avancerad rådgivning som rör hela fallet – men, du kan få god hjälp och tips på hur du kan gå vidare. Också värt att nämna är telefonhjälp.

Samtidigt är ett tips från advokaten att alla privatpersoner har rätt till max två timmar konsultation kring sitt ärende, enligt rättshjälpslagen. Det gäller oavsett om det till exempel är en tvist kring ett arv eller en ekonomisk tvist. Det skrivs också att det man betalar för den tid tar. Tar det bara en halvtimme, så betalar man halva kostnaden.

Tips kring samägandelagen

Et annat tips från advokaten som delges handlar om samägandelagen. Till exempel nämns att denna är dispositiv, vilket innebär att det går att skriva avtal som gör att reglerna inte gäller. Tipset handlar främst om att skriva tydliga avtal, som bland annat innehåller följande:

  • Hur egendomen används.
  • Finansiering
  • Vem som bidrar med vad.
  • Hur ni ska agera vid en eventuell försäljning.

Klart är att det finns många konflikter om det här – genom tydliga avtal så minskar risken markant för en tvist. Att undvika konflikter och tvister, det är nog det bästa tips från advokaten som går att få.