Hur väljer man assistansanordnare?

År 2000 fick Socialstyrelsen ett uppdrag av Regeringen att utreda marknaden för personlig assistans inom ramen för LSS (lagen om särskilt stöd). Fram till dess var det enbart kommuner och landsting som hade ansvaret att ordna med assistans. Redan i slutet av året kom svaret på utredningen och nu kunde privata aktörer etablera sig på marknaden. Antalet företag som startade ökade extremt snabbt. För brukarna/kunderna kan det vara svårt att få en helhetsbild för att avgöra vilken assistansanordnare som skulle passa bäst. Vad ska man tänka på när man gör sitt val?

LSS-handläggare

Alla som ansöker om LSS får en handläggare som ser över behovet av stöd i vardagen. Det kan gälla att klara sin vardag i hemmet men även resor till olika aktiviteter. Handläggaren har en förteckning över assistansanordnare som finns att tillgå. På den listan ska både kommuns och landstingets anordnare stå med tillsammans med privata aktörer.

Fråga brett

Fråga runt bland andra personer som redan idag har en etablerad kontakt med någon assistansanordnare. Där kan man få en bild av hur nöjda eller missnöjda de är med sina anordnare. Innan det är dags att gå till beslut kan det vara värdefullt att kontakta flera olika företag. Kontakten med företaget måste kännas smidigt och trovärdigt eftersom de personliga assistenterna kommer in i vardagen och blir en stor del av tillvaron.

Kommunalt eller privat?

Det finns inget som säger att det ena är bättre än det andra. Kanske kan det vara så att de privata företagen har snabbare beslutsvägar och därför upplevs smidigare att förhandla med. Idag anlitar cirka 75 % av alla brukare/kunder privata assistansanordnare. 3 % väljer att själva vara arbetsgivare och anställa egna assistenter. Resterande del vänder sig till den offentliga sektorn för att lösa frågan om assistans.

Förmedling av assistans

Idag växer det fram en kompletterande verksamhet inom assistansområdet. Det är företag med fokus på att samordna och förmedla kontakt mellan brukare och assistansanordnare. De gör en djupgående behovsanalys och förmedlar sedan kontakt med det företag man tror bäst kan svara upp mot brukarens/kundens önskemål. Det kan upplevs som en trygghet att få en neutral analys av den assistanssamordnare man kan tänka sig att anlita. Det blir även ett enkelt sätt att ställa dem mot varandra.