EFT – vad är det?

EFT är en förkortning av engelska och står för Emotionally Focused Therapy för Couples. På svenska kallas begreppet för Emotionellt fokuserad parterapi och är en metod som visat sig ha väldigt bra resultat. På det stora hela innebär det att man jobbar med att öka medvetenheten kring sin partner och dennes känslor, beteenden och behov för att negativa samspelsmönster istället ska bli positiva.

Vad går EFT ut på?

Många former av terapi går ut på att man ska bryta dåliga mönster, och så även EFT parterapi. Terapin går ut på att man ska lära sig att hitta dom brister som finns i relationen och istället för att följa det gamla mönstret försöka bryta sig loss och bemöta sin partner med öppenhet och respekt. Man får även verktyg och hjälp för att lättare kunna uttrycka sina innersta känslor och tankar samt ta emot dom från den man delar sitt liv med. EFT parterapi bidrar till ökad trygghet i relationen vilket också gör att man per automatik får ett bättre samspelsmönster. Risken för konflikter blir mindre och man lär känna sin partner på ett helt nytt känslomässigt plan.

EFT bygger på forskning

Terapin är utvecklad i USA och Kanada av två kvinnor som själva både arbetat och forskat kring parterapi, och som dessutom är världskända för det dom gör. EFT har genomgått vetenskapliga utvärderingar och visar positiva resultat oavsett sammanhang och kultur. Studier kring metoden har visat att drygt 75% av alla deltagande par har nått en varaktig och positiv förändring som fått relationen att bli bättre.

Passar EFT för alla?

EFT parterapi är en bra form som passar för dom flesta, förutsatt att båda parter fortfarande vill leva med varandra trots att det finns problem i relationen. Terapiformen lämpar sig dock inte om svåra problem så som våld eller missbruk förekommer i relationen eftersom den här metoden bygger på att respektera och förstå varandras känslor och beteenden. Att förstå varandras känslor och behov är otroligt viktigt i en relation. Däremot är det något som många tycker är svårt att prata om och då uppstår givetvis också problem. Kan man varken visa sina egna eller bemöta sin partners känslor och beteenden utan att konflikter uppstår är det ganska tydligt att man behöver hjälp. EFT parterapi kan lösa den här typen av problem och dessutom med gott och långvarigt resultat.