Slipp stressen – anlita en fondförvaltare

En investerares största problem är sannolikt han själv. Samma sak gäller dig som fondförvaltare, du är troligen din egen värsta fiende. Att hitta på en förnuftig investeringsstrategi är egentligen inte särskilt svårt, men att förhålla sig till den över tid är däremot allt annat än enkelt. Marknaderna kommer oundvikligen att fluktuera, och man skulle kunna tro att dessa svängningar kommer att utgöra en stor utmaning för dig i jakten på en lyckad investering. Så är dock inte fallet utan det största hindret utgör du själv.

Utmaningar vid förvaltning av investeringar

En anledning till att du kommer ha svårt att hålla dig till din plan är att vi människor lätt bli känslomässiga. När du fattar ekonomiska beslut baserat på känslor såsom rädsla eller girighet, leder det ofta till kostsamma misstag. Dessutom har livet en tendens att vara komplicerat och försvåra saker för dig. Ju äldre du blir och ju mer komplicerade dina ekonomiska mål blir, desto fler frågetecken kommer att dyka upp:

Närmar du dig pensionsåldern och är osäker på om besparingarna räcker till?
Behöver du ett privat pensionssparande som ett komplement till pensionen?
Hur pass stor risk är du beredd att ta med dina investeringar?

Frågorna är många men svaren är vanligtvis ganska få. När du väl har rättat ut dessa frågetecken dyker nästa hinder upp: du saknar den tid som krävs för att förvalta din fondportfölj på bästa sätt. Fondförvaltning kan vara en tidskrävande process. De flesta av oss ägnar helt enkelt inte tillräckligt mycket tid åt att förvalta våra investeringar.

Advisors verksamhet

Som tur är finns hjälp att få i form av professionella fondförvaltare såsom Advisor Fondförvaltning. Genom att anlita en sådan slipper du lägga ner mer tid åt att förvalta din fondportfölj. Du behöver heller inte känna dig stressad över upp- och nedgångar på marknaderna, utan kan känna dig trygg i att din portfölj är i goda händer.

Advisor PPM är ett fondbolag som framför allt inriktar sig på pensionssparande och traditionellt fondsparande. Fokus ligger på långsiktigt sparande och bolaget erbjuder sina kunder en helhetslösning. Advisor kan nämligen hjälpa till med förvaltning av såväl traditionellt fondsparande som sparande av pensionskapital i PPM-fonder. Advisor PPM förvaltar två fonder under egen flagg: Advisor Multihedge och Advisor Världen.