Proven för att ta jägarexamen

För att få en godkänd jägareexamen krävs att man klarar av ett godkänt resultat i fyra olika prov. Det första provet som genomförs är teoriprovet. Därefter ska tre olika praktiska skjutprov genomföras.

Teoriprovet:

Teoriprovet till jägarexamen består av 70 frågor. Av dessa krävs det att provdeltagaren har 60 eller fler rätt för att ett godkänt resultat ska fås. Frågorna kan till viss del liknas med körkortsprovet. Ibland är det enbart text och ibland illustreras frågorna med en bild. Till varje fråga finns flera olika svarsalternativ. Den person som klarar godkänt på detta prov har sedan detta avklarat för resten av livet.

Grundprov Kulgevär:

I detta prov är det två saker som ska ske på ett godkänt sätt. För det första handlar det om att vapnet hanteras på ett säkert sätt. Den som gör provet kommer få hantera vapnet enligt de instruktioner som instruktören ger. Detta för att visa på hur vapnet kan hantera säkert.
För det andra handlar det om precisionsskjutning. Här ska provdeltagaren skjuta två träffbilder på vardera fyra skott. Träffbilden får inte ha för stor spridning för att det ska bli godkänt.

Högviltsprov Kulgevär:

Här ska skytte ske på stillastående älgfigur samt på löpande älgfigur. Sammanlagt ska maximal 9 serier skjutas där varje serie är med 4 skott. Tre serier behöver ha godkänt resultat för att provet ska vara godkänt till sin helhet. En godkänd serie betyder att alla fyra skotten är inom träffområdet.

Hagelgevär:

Även här är det säker vapenhantering som sker först. Detta utifrån instruktioner som ges. Andra delmoment som ingår är avståndsbedömning, lerduveskytte och skjutning mot markmål.

Avståndsbedömning:

Provdeltagaren ska avgöra om olika figurer är inom skottavstånd eller inte.
Lerduveskytte: Sex lerduvor ska skjutas med upp till två skott per duva. Fyra måste träffas för godkänt resultat.

Skjutning mot markmål:

Skytte sker mot ett mål som rör sig på ca 20 meters avstånd från skytten. Målet rör sig både vänstergående och högergående. För att få godkänt måste ett visst antal hagel vara inom träffområdet. Hur många som krävs beror på om det är rådjursfigur eller hare/räv.