Välj rätt cykelställ till din cykelparkering

Har du tänkt anlägga en cykelparkering? Detta är en utmärkt idé då cyklingen ligger precis rätt i tiden! Men det finns flera olika sorters cykelställ att välja bland. Därför behöver du läsa på lite grann för att välja den rätta varianten för just ditt ändamål. Citypro erbjuder alla typer av cykelställ till riktigt bra priser.

Det är nämligen inte så att det finns ett enda ställ för cyklar som passar alla. Därför bör du i samband med planeringen av ditt projekt ha detta i åtanke. Du får då större möjligheter att bygga upp en cykelparkering som erbjuder möjlighet att parkera olika sorters cyklar. Detta samtidigt som kapaciteten för antalet cyklar maximeras. Som grädde på moset bör lösningen även vara framtidssäkrad.

Välj mellan olika cykelställ för olika ändamål

Det finns många olika cykelställ att välja mellan på dagens marknad. Några exempel på de varianter som finns att tillgå är:

  • fristående ställ
  • ställ med ramlås
  • ställ med vägg
  • platsgjutna ställ
  • snedställda ställ
  • dubbelsidiga ställ

Så när du väljer mellan de olika ställ som finns behöver du bland annat tänka på det aktuella behovet. Hur många cyklar vill du ska kunna parkeras på ytan? Rör det sig om ett fåtal eller ett betydligt större antal? Tänk som sagt dock på att framtidssäkra lösningen genom att inte snåla alltför mycket med antalet platser för cyklar.

Placeringen av dessa ställ är väldigt vikt

Det är inte bara viktigt att du köper rätt sorts cykelställ och även det antal ställ som krävs. För att cykelparkeringen ska kunna fungera på ett effektivt sätt behöver de även placeras ut med rätt avstånd till varandra. Det är nämligen ett måste att de olika cyklisterna kan parkera sina cyklar på ett säkert och smidigt sätt. Därför behöver det kunna finnas lite svängrum mellan ställen.

En annan faktor som bör tas i beaktande är elcyklar. De elektriska cyklarna är inte bara ett fenomen för framtiden utan de är redan här. Allt fler svenskar köper sådana cyklar varje månad och de underlättar transporten av personer och mindre varor. Så när du framtidssäkrar din cykelparkering behöver du även ta hänsyn till denna trend. Till exempel kan det vara värt att komplettera ställen med laddstolpar där elcyklarna kan laddas.