Skaffa en kompisgunga eller fågelbogunga till skolgården

Ett barns utveckling följer vissa specifika mönster. Till exempel behöver barnet lära sig att sitta upp självmant innan det kan krypa och slutligen gå. Detsamma gäller också när det kommer till hur barnet lär sig skriva. Barn lär sig att klottra med pennan innan de lär sig att skriva. Detta beror på att finmotoriken i händerna behöver utvecklas för att de ska kunna skriva läsbara bokstäver och bilda riktiga ord. Så hur är barnets utveckling kopplat till gunganged i en kompisgunga eller fågelbogunga, kanske du undrar?

Svaret är att gungandet främjar barnets naturliga utveckling och låter det utveckla sin finmotorik m.m. Därför är det inte särskilt konstigt att ett barn ofta springer till gungorna så fort det anländer till en lekplats. Gungor, rutschkanor och andra ställningar som ofta återfinns på lekplatser är nämligen nödvändiga redskap som inte bara är roliga utan som även låter barnet utveckla sin hjärna på ett effektivt sätt. Läs vidare så förklarar vi mer!

Barn gynnas av att gunga i en kompisgunga eller fågelbogunga

Genom att köpa in en kompisgunga eller fågelbogunga är perfekt till skolgården kan du ge skolbarnen möjlighet att få finslipa på sin motorik och utvecklas på ett bra sätt. Det ligger nämligen till på följande vis:

  • Det finns flera fördelar med att låta barn gunga. Allt lekande på lekplatsen gynnar barnens utveckling och deras unga sinnen. Ett lekande barn använder nämligen sin kropp på ett hälsosamt och vettigt sätt. Genom att leka syresätter de sina muskler samtidigt som deras kroppar producerar de endorfiner som gör barnen lyckliga. Vad som dock inte märks lika tydligt är att lekandet också lägger en bra grund för mer komplext lärande senare i livet.
  • Dagens barn har lite sämre förutsättningar än gårdagens. Barn och vuxna i dagens samhälle omges av så pass mycket teknik. Därför har dagens barn inte alltid samma goda förutsättningar att utveckla sin balans och andra viktiga sinnen. Men genom att gunga, klättra och åka rutschkana på lekplatsen på skolgården får de möjlighet att utveckla dessa.
  • Gungandet tvingar barn att koordinera sina rörelser. Gungandet i till exempel en kompisgunga eller fågelbogunga tvingar barnet att koordinera sina rörelser. Det krävs mycket övning för att små barn ska lära sig gunga, men när de har kommit in i skolgården sitter denna färdighet ofta i ryggmärgen.