Hur lär man ett barn att använda en barncykel?

Hur lär man ett barn att använda en barncykel?

Det finns flera olika sätt att lära ett barn att cykla. Många börjar med en trehjuling redan när barnen bara är två år gamla. Runt tre-fyra års-åldern kan man köpa en så kallad springcykel som ser ut som en vanlig cykel men saknar trampor. Det är ett utmärkt sätt för barn att bekanta sig med en barncykel och öva på att hålla balansen. Det finns också så kallade stödpinnar som man fäster i cykelns ram bakom sadeln. En vuxen håller sedan i stödpinnen och hjälper barnet att hålla balansen och se till att barnet inte ramlar. 

Var kan ett barn använda en barncykel? 

Det finns många ställen ett barn kan cykla på, men man ska undvika parkeringar och trafikerade vägar. Det bästa är en cykelväg eller ett ställe med plant underlag utan biltrafik. Det ska helst inte finnas några backar för då kan barnet få upp för hög fart och ramla och skada sig. Man ska alltid sätta säkerheten främst när ett barn lär sig cykla. En park kan passa men många tycker det är svårt att cykla på gräs eftersom det är så ojämnt. Man ska aldrig lämna barnet på egen hand utan en vuxen ska alltid hålla uppsikt över barnet. 

Hur motivera ett barn att använda sin barncykel? 

Vissa barn älskar att lära sig cykla medan andra är helt ointresserade av att använda en barncykel. Om ditt barn inte är så intresserad av att lära sig att cykla kan man försöka hitta på olika lekar. Man kan rita upp en linje på marken som barnet ska cykla på eller ha ett speciell start- och mål-ställe där barnet får öva att starta och bromsa cykeln. En del föräldrar tar på sig rullskridskor och kan på så sätt få upp farten och enklare hålla i barnet när hen ska lära sig cykla. 

Bör jag köpa stödhjul till en barncykel? 

En del föräldrar tycker det är enklare att använda en stödpinne eller stödhjul till barncykeln när man ska lära barnet cykla. Problemet med dessa typ av stöd är dock att det blir den vuxen som håller balansen åt barnen och att barnet aldrig själv får tillfälle att öva balansen, och det är just balansen man måste öva när man ska lära sig att cykla. Därför är det bästa att hålla lite lätt i barnet och låta barnet vingla sig fram utan att för den skull ramla, då kommer barnet mycket snabbt att öva upp balansen.