EFT – vad är det?

EFT är en förkortning av engelska och står för Emotionally Focused Therapy för Couples. På svenska kallas begreppet för Emotionellt fokuserad parterapi och är en metod som visat sig ha väldigt bra resultat. På det stora hela innebär det att […]

Utbilda dig till HLR-instruktör

En HLR-instruktör är en person som har hand om utbildningar i hjärt-lungräddning där personer som saknar kunskap i HLR, men önskar förvärva denna, får lära sig grunderna i denna metod. Många personer som väljer att utbilda sig till instruktörer i […]