Hur väljer man assistansanordnare?

År 2000 fick Socialstyrelsen ett uppdrag av Regeringen att utreda marknaden för personlig assistans inom ramen för LSS (lagen om särskilt stöd). Fram till dess var det enbart kommuner och landsting som hade ansvaret att ordna med assistans. Redan i […]

Begravning utomlands – viktigt att veta

Det är inte helt ovanligt att den som har sitt hemland någon annanstans än i Sverige vill begravas på den plats där han eller hon kommer ifrån den dagen livet tagit slut. Det har ofta med kultur och traditioner att […]